ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ
ការដកស្រង់នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 71229 នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន

ផ្សារហ៊ុនលើអ៊ីនធឺណិត

ផ្សារហ៊ុនបានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

មូលធនទីផ្សារភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប្រាក់?

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Alphabet Inc.

ភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. នៅថ្ងៃនេះតំលៃនៃភាគហ៊ុន GOOG នៅលើអ៊ីនធឺរណែតតំលៃភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. ។
បន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
បានបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
GOOG = 1 464.70 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+69.73 USD (+4.76%)
ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ តម្លៃភាគហ៊ុនដកស្រង់ភាគហ៊ុនមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ តម្លៃភាគហ៊ុនពី Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ១ ភាគហ៊ុននៃ Alphabet Inc. ឥឡូវស្មើនឹង 1 464.70 ស្តុកនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ១ ភាគហ៊ុននៃ Alphabet Inc. កើនឡើងដោយ 69.73 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា Alphabet Inc. បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 500 រយភាគរយនៃភាគរយ។

បង្ហាញ:
ទៅ

Alphabet Inc. តម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយសប្តាហ៍មុន Alphabet Inc. អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 1 435.96 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ មួយខែមុន Alphabet Inc. អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 1 438.39 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន Alphabet Inc. អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 1 394.21 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តម្លៃភាគហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូរដោយ 2% ។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេលមួយខែគឺ 1.83% ។ 27.93% - ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន Alphabet Inc. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

GOOG ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 GOOG 1 464.70 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 GOOG 7 323.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
10 GOOG 14 647 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
25 GOOG 36 617.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 GOOG 73 235 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 GOOG 146 470 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 GOOG 366 175 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 GOOG 732 350 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រសិនបើអ្នកមាន 14 647 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស អ្នកអាចទិញ 10 ស្តុកនៃ Alphabet Inc. ។ ថ្ងៃនេះ 36 617.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចរកទិញបានសម្រាប់ 25 ស្តុករបស់ Alphabet Inc. ។ ថ្ងៃនេះ 50 ស្តុកនៃ Alphabet Inc. អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 73 235 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ឧបករណ៍បំលែងសម្រង់ស្តុកឥឡូវនេះសម្រាប់ 100 ស្តុកនៃ Alphabet Inc. ផ្តល់ឱ្យ 146 470 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 250 ស្តុកនៃ Alphabet Inc. សំរាប់ 366 175 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អ្នកអាចទិញ 732 350 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ 500 ស្តុកនៃ Alphabet Inc. ។

GOOG ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃហ៊ុន

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
02/07/2020 1 464.700 USD 69.73 ↑
29/06/2020 1 394.970 USD -4.14 ↓
26/06/2020 1 399.110 USD -32.61 ↓
19/06/2020 1 431.720 USD -4.24 ↓
18/06/2020 1 435.960 USD -

ថ្ងៃនេះនៅ 2 ខែកក្កដា 2020 ១ ភាគហ៊ុននៃ Alphabet Inc. = 1 464.700 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ Alphabet Inc. ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លើ 29 ខែមិថុនា 2020 - 1 394.970 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 26 ខែមិថុនា 2020 ១ ភាគហ៊ុននៃ Alphabet Inc. ថ្លៃដើម 1 399.110 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ តម្លៃខ្ពស់បំផុត Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុង គឺស្ថិតនៅលើ 02/07/2020 ។ អប្បបរមា Alphabet Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តម្លៃភាគហ៊ុនសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 29/06/2020 ។

Alphabet Inc.

ភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. បច្ចុប្បន្នគឺ 1 464.70 $ ។ តម្លៃភាគហ៊ុន GOOG បានប្តូរទៅ +4.76% ឬ +69.73 USD ចាប់តាំងពីថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយ។ អ្នកអាចទិញ 100 ភាគហ៊ុនរបស់ Alphabet Inc. សម្រាប់ 146 470 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬលក់ 50 ហ៊ុននៃ GOOG សម្រាប់ 73 235 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ក្រុមហ៊ុនអក្ខរក្រម Inc គឺជាអ្នកផ្តល់ផលិតផលមាតិកាអ៊ីនធឺណិតនិងវិបផតថល។ ឈុតរបស់វារួមមានម៉ាកស្វែងរក, Android, YouTube, កម្មវិធី, ផែនទីនិងពត៌មានផ្សព្វផ្សាយ។

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Alphabet Inc.

ហិរញ្ញវត្ថុ Alphabet Inc.

កំពុងផ្ទុក ...
កំពុងផ្ទុក ...