ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ
ការដកស្រង់នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 71229 នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន

ផ្សារហ៊ុនលើអ៊ីនធឺណិត

ផ្សារហ៊ុនបានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

មូលធនទីផ្សារភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប្រាក់?

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Amazon.com, Inc.

ភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. នៅថ្ងៃនេះតំលៃនៃភាគហ៊ុន AMZN នៅលើអ៊ីនធឺរណែតតំលៃភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. ។
បន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
បានបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
AMZN = 2 890.30 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+11.6 USD (+0.4%)
ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

តម្លៃភាគហ៊ុនជាមធ្យម។ តម្លៃភាគហ៊ុនដកស្រង់ភាគហ៊ុនមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទីផ្សារគ្រីបតូត្រូវបានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរ Amazon.com, Inc. inin ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ១ ភាគហ៊ុននៃ Amazon.com, Inc. ឥឡូវស្មើនឹង 2 890.30 ស្តុកនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សម្រាប់ ១ ភាគហ៊ុននៃ Amazon.com, Inc. ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 2 890.30 ស្តុកនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា Amazon.com, Inc. បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 40 រយភាគរយនៃភាគរយ។

បង្ហាញ:
ទៅ

Amazon.com, Inc. តម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយសប្តាហ៍មុន Amazon.com, Inc. អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 2 675.01 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ មួយខែមុន Amazon.com, Inc. អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 2 483 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន Amazon.com, Inc. អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 1 902.88 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 8.05% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. ។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេលមួយខែគឺ 16.4% ។ 43.72% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. ។

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន Amazon.com, Inc. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

AMZN ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 AMZN 2 890.30 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 AMZN 14 451.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
10 AMZN 28 903 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
25 AMZN 72 257.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 AMZN 144 515 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 AMZN 289 030 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 AMZN 722 575 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 AMZN 1 445 150 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃនេះ 28 903 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 10 ស្តុករបស់ Amazon.com, Inc. ។ អ្នកអាចទិញ 25 ស្តុកនៃ Amazon.com, Inc. សម្រាប់ 72 257.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អ្នកអាចលក់ 50 ស្តុកនៃ Amazon.com, Inc. សំរាប់ 144 515 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ឧបករណ៍បំលែងសម្រង់ស្តុកឥឡូវនេះសម្រាប់ 100 ស្តុកនៃ Amazon.com, Inc. ផ្តល់ឱ្យ 289 030 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ដើម្បីបំលែង 250 ស្តុកនៃ Amazon.com, Inc., 722 575 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តម្រូវ។ ឧបករណ៍បំលែងសម្រង់ស្តុកឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 1 445 150 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សំរាប់ 500 ភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. ។

AMZN ប្រវត្តិសាស្រ្តតម្លៃហ៊ុន

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
02/07/2020 2 890.300 USD 11.6 ↑
01/07/2020 2 878.700 USD 185.83 ↑
26/06/2020 2 692.870 USD -39.965 ↓
25/06/2020 2 732.840 USD 57.82 ↑
19/06/2020 2 675.010 USD -

2 ខែកក្កដា 2020, ស្តុក ១ Amazon.com, Inc. = 2 890.300 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 1 ខែកក្កដា 2020, ស្តុក ១ Amazon.com, Inc. = 2 878.700 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ Amazon.com, Inc. ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លើ 26 ខែមិថុនា 2020 ស្មើនឹង 2 692.870 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អតិបរមា Amazon.com, Inc. ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយបានចាប់ផ្តើម 02/07/2020 ។ Amazon.com, Inc. ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លើ 19 ខែមិថុនា 2020 ស្មើនឹង 2 675.010 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

Amazon.com, Inc.

ភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. បច្ចុប្បន្នគឺ 2 890.30 $ ។ តម្លៃភាគហ៊ុន AMZN បានប្តូរទៅ +0.4% ឬ +11.6 USD ចាប់តាំងពីថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយ។ អ្នកអាចទិញ 100 ភាគហ៊ុនរបស់ Amazon.com, Inc. សម្រាប់ 289 030 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬលក់ 50 ហ៊ុននៃ AMZN សម្រាប់ 144 515 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ក្រុមហ៊ុន Amazon.com Inc គឺជាអ្នកលក់រាយតាមអ៊ិនធរណេត។ ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមរយៈគេហទំព័រដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចជាសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកាតឥណទានដែលមានម៉ាកសញ្ញា។ វាក៏ផ្តល់នូវឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជា Kindle e-readers និង Fire tablets ។

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Amazon.com, Inc.

ហិរញ្ញវត្ថុ Amazon.com, Inc.

កំពុងផ្ទុក ...
កំពុងផ្ទុក ...